ฟิลเลอร์ (Filler)

ฟิลเลอร์ คือ

สารเติมเต็ม Hyaluronic Acid หรือ HA ช่วยเติมเต็มหรือเสริมชั้นในผิวหนังและใต้ผิวหนัง ที่ช่วยลดและแก้ไขปัญหาผิว ริ้วรอยร่องลึก บริเวณต่างๆ ของใบหน้า ให้กลับมาดูอิ่ม เต็ม อ่อนเยาว์ กระชับ เปล่งปลั่ง และเติมเต็มส่วนเว้าบนใบหน้า ให้ใบหน้าสมส่วนได้รูป

ฟิลเลอร์เหมาะกับใคร?

ผู้ที่ต้องการลด แก้ไขปัญหาริ้วรอย ร่องลึก และต้องการปรับโครงสร้างหน้า บริเวณต่างๆ ของใบหน้า เช่น หน้าผากมีริ้วรอย รอบดวงตามีหลุมลึก ร่องลึกมุมปาก เติมริมฝีปาก ให้ได้รูป ร่องแก้มลึก คางสั้น คางเป็นหลุม เป็นต้น

หลังฉีดฟิลเลอร์ดูแลอย่างไร

ควรเว้นการโดนความร้อน การกดหรือบีบแรงๆ บริเวณที่ฉีด ควรดื่มน้ำมากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นของแสลง ปฏิบัติตนตามที่คุณหมอปูแนะนำอย่างเคร่งครัด

การฉีดฟิลเลอร์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รู้เทคนิคการฉีดที่ถูกต้องเหมาะสม และวิเคราะห์ปริมาณยาและตำแหน่งที่ฉีดให้ได้อย่างแม่นยำ และควรจะต้องฉีดในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานได้ รับอนุญาตเพราะ การฉีดที่ไม่มีความรู้ หรือความชำนาญ หากฉีดไปโดนเส้นเลือดหรือบริเวณอื่นๆ ที่ไม่ต้องการ อาจเป็นอันตรายหรือไหลไปยังบริเวณที่ไม่ต้องการได้